MarkAud_logo

MarkAud_logo

Hlavná stránka Zameranie Vízia spoločnosti

Produktový katalóg:
Outsourcing & Co sourcing
Poradenské a Konzultačné služby
Nominee služby
Mystery shopping
E-dokumenty
Fialová čiara
Všeobecné obchodné podmienky
Cenník
Akcie
Objednať
Kontakty
Podmienky používania
Kariéra

čierna šípka  Zameranie

Spoločnosť MarkAud, s.r.o. je založená s cieľom zjednodušiť podnikanie svojim klientom, znížiť ich náklady na podnikanie, šetriť čas a zvýšiť kvalitu ich podnikania. Klienti využitím našich služieb môžu dosahovať vyššie výnosy, získať spokojnejších zákazníkov, zefektívniť jednotlivé procesy v spoločnosti, zviditeľniť svoje produkty na trhu.

Spoločnosť MarkAud, s.r.o. poskytuje svoje služby firmám rôznej veľkosti, ale i živnostníkom a súkromným osobám.

V súčasnej dobe, keď jednotlivé firmy sú nútené hľadať rezervy a riešiť náročné situácie uplatnenia sa na trhu, snažíme sa pomôcť:

  • šetrením nákladov formou outsourcingu a cosourcingu služieb,
  • zefektívniť procesy formou interných auditov, poradenstva a konzultačných služieb,
  • zviditeľniť sa na trhu formou marketingových projektov a skvalitnenia zákazníckej orientácie na základe Mystery shoppingov.

Uvedené produkty sú rozšírené o ďalšie doplnkové produkty, ktoré Vám môžu pomôcť realizovať Váš core biznis / kľúčové činnosti a nemusíte sa venovať vedľajším činnostiam.