MarkAud_logo

MarkAud_logo

Hlavná stránka Zameranie Vízia spoločnosti

Produktový katalóg:
Outsourcing & Co sourcing
Poradenské a Konzultačné služby
Nominee služby
Mystery shopping
E-dokumenty
Fialová čiara
Všeobecné obchodné podmienky
Cenník
Akcie
Objednať
Kontakty
Podmienky používania
Kariéra

čierna šípka  Outsourcing a cosourcing

čierna šípka  Mystery shopping

čierna šípka  Poradenstvo a konzultačné služby

 • „Podnikateľský nápad/zámer“
 • Optimalizácia a zefektívnenie procesov
 • Potrebujete Poradiť, zorganizovať, zrealizovať?
 • Potrebujete investora, obchodného zástupcu, spoločníka,...?
 • Potrebujete zrealizovať výberové konanie nezávislým odborníkom?
 • Potrebujete zorganizovať stretnutie, konferenciu, školenie, kultúrne podujatie,...?
 • Potrebujete vytvoriť nový dizajn: logo, web stránku, reklamu?
 • Potrebujete vypracovať Business Case?
 • Potrebujete vypracovať Risk analýzu Vašej spoločnosti?
 • Potrebujete nastaviť systém interných kontrol?
 • Potrebujete zrealizovať projekt na udržanie zákazníka?
Radi by ste začali podnikať :

Pomôžeme Vám:

 • Vypracovať podnikateľský plán
 • Vytvoriť Web stránku
 • Poradíme ako postupovať pri zakladaní spoločnosti, alebo vybavovaní živnosti

čierna šípka  Nominee služby

čierna šípka  Reklama a reklamné predmety