MarkAud_logo

MarkAud_logo

Hlavná stránka Zameranie Vízia spoločnosti

Produktový katalóg:
Outsourcing & Co sourcing
Poradenské a Konzultačné služby
Nominee služby
Mystery shopping
E-dokumenty
Fialová čiara
Všeobecné obchodné podmienky
Cenník
Akcie
Objednať
Kontakty
Podmienky používania
Kariéra

čierna šípka  Podmienky používania

Obsah stránky www.markaud.sk vrátane textov, obrázkov, ochranných známok a obchodných značiek môžete skopírovať len za nasledujúcich podmienok:

  • Materiály môžu byť použité len pre osobné nekomerčné účely
  • Kópie a odvodené diela ako i časti diel musia uvádzať všetky autorské práva a poznámky o duchovnom vlastníctve
  • Produkty, technológie, manuály alebo postupy uvedené na tejto stránke podliehajú právam spoločnosti MarkAud, s.r.o. Nie je udelená žiadna licencia pre duchovné vlastníctvo iným osobám, alebo spoločnostiam k podkladom a materiálom uvedeným na tejto stránke a preto nemôžu byť kopírované bez písomného súhlasu ich vlastníka, t.j. spoločnosti MarkAud, s.r.o.
  • Stránka môže obsahovať časti, alebo odkazy na ďalšie stránky, ktoré nie sú prevádzkované a udržiavané spoločnosťou MarkAud, s.r.o. a preto za ne spoločnosť MarkAud, s.r.o. nezodpovedá. Tieto sú uvádzané len za účelom zjednodušenia získania informácií pre zákazníka, avšak to neznamená, že spoločnosť MarkAud, s.r.o. súhlasí s ich obsahom.
  • Spoločnosť MarkAud, s.r.o. môže kedykoľvek upravovať texty, produkty, manuály, obsah, podmienky spolupráce, uvedené na tejto stránke.
  • Spoločnosť MarkAud, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody v rátane zvláštnych nepriamych, alebo následných škôd vzniknutých v prípade prístupu na stránku, v prípade výpadku, alebo neschopnosti prístupu na stránku.