MarkAud_logo

MarkAud_logo

Hlavná stránka Zameranie Vízia spoločnosti

Produktový katalóg:
Outsourcing & Co sourcing
Poradenské a Konzultačné služby
Nominee služby
Mystery shopping
E-dokumenty
Fialová čiara
Všeobecné obchodné podmienky
Cenník
Akcie
Objednať
Kontakty
Podmienky používania
Kariéra

čierna šípka  Nominee služby

Poskytovanie profesionálov a odborníkov do štatutárnych a kontrolných orgánov

Poskytovanie profesionálov a odborníkov do štatutárnych a kontrolných orgánov novovzniknutých a existujúcich spoločností.
Podnikatelia spoločností tieto služby často využívajú za účelom:

 • Odborného dohľadu v rámci jednotlivých činností spoločnosti
 • Eliminácie stretu záujmov v prípade, ak pôsobia vo viacerých spoločnostiach ako spoločníci
 • Zabezpečenia anonymity v prípade výberových konaní, verejných súťaží, dražieb, ..., ...
 • Zastupovania na úradoch v prípade zníženia administratívnych povinností, v prípade pobytu v zahraničí, ...
 • Zorientovania sa v legislatíve a dorozumenia sa v prípade zahraničných osôbpodnikajúcich v SR

Naša spoločnosť Vám zaručuje odborníkov, ktorí disponujú plnou diskrétnosťou, bezúhonnosťou, lojalitou, spoľahlivosťou a časovou flexibilitou.

Klient si môže byť istý priebežnou kontrolou nad svojou spoločnosťou, o výsledkoch z kontrol, auditov a ďalších činností je informovaný, získava čas a informácie pre manažovanie svojej spoločnosti.

Zastupovanie jednotlivcov ako i spoločnosti pri vybavovaní rôznych záležitostí

Splnomocnenie osoby pre vybavovanie úradných záležitostí, vybavenia dokladov, evidenčných záležitostí, písomností, úradných konaní, nákupov, zorganizovania akcií,...

Výhody vyplývajúce z poskytnutia uvedenej služby:

 • Šetrenie času nestrácate svoj čas vyčkávaním pred dverami rôznych úradov
 • Nemusíte hľadať a obštrukčne získavať informácie kde a ako postupovať ďalej
 • Nemusíte hľadať a študovať zákony a predpisy
 • V prípade imobilných spoluobčanov nie je potrebné zdolávať rôzne bariéry
 • Pomocná ruka v prípade pre vybavovanie záležitostí dôchodcov
 • Splnomocníte našu spoločnosť pre zrealizovanie danej služby a mi Vám do rúk vložíme vybavenú záležitosť.

Príklady oblastí v ktorých je možné uvedené služby uplatniť:

 • Založenie spoločnosti
 • Rôzne úradné záležitosti
 • Vybavenie dôchodku
 • Dotácie
 • Bankové záležitosti, úvery, vklady poistenia, sporenia
 • Reklamácie
 • Zakúpenie diaľničných známok
 • Zrealizovanie poštových a kuriérskych služieb
 • Zlužby spojené s vybavením rekreácie
 • Vybavovanie záležitostí so svadbou a svadobným obradom
 • Zorganizovanie team building-ov
 • Informácie o účte v zdravotnej poisťovni
 • Vybavenie náležitostí pohrebu
 • a pod.

Spoločnosť zabezpečuje služby s pracovníkmi, ktorí disponujú bezúhonnosťou, spoľahlivosťou a diskrétnosťou.

Späť na začiatok