MarkAud_logo

MarkAud_logo

Hlavná stránka Zameranie Vízia spoločnosti

Produktový katalóg:
Outsourcing & Co sourcing
Poradenské a Konzultačné služby
Nominee služby
Mystery shopping
E-dokumenty
Fialová čiara
Všeobecné obchodné podmienky
Cenník
Akcie
Objednať
Kontakty
Podmienky používania
Kariéra

čierna šípka  Mystery shopping

Prečo si objednať realizáciu Mystery shopping – u, resp. jej inej formy?
 • Mystery shopping predstavuje detailné informácie o reálnom stave poskytovaných služieb
 • Nájsť a získať si nového zákazníka pre svoj produkt je oveľa náročnejšie a nákladnejšie ako si udržať už existujúceho zákazníka , ktorý je spokojný s našimi službami. A práve to je jeden z dôvodov pre jeho udržanie a pre realizáciu Mystery shopping-u!
 • Realizáciou Mystery shopping- u môžete získať cenné informácie o konkurencii, o jeho predajnej politike, zákazníckom zameraní a pod.
Proces realizácie Mystery shoppingu

Proces realizácie Mystery shoppingu

Mystery shopping sa zakladá na celkovom hodnotení atmosféry predaja z pohľadu zákazníka – hodnotenie prostredia predajne, hodnotenie odbornosti predajcu, zákazníckej orientácie predajcu, jeho komunikačných schopností, snaha o ponuku najvhodnejšieho riešenia, času vybavenia zákazníka, ... Mystery shopper-i sú ušami a očami vlastníka daného biznisu!
Veľa spoločností má definované zákaznícke štandardy a bezpečnostné postupy, avšak Mystery shopper vie zhodnotiť v roli zákazníka ich skutočnú implementáciu, ich osvojenie si predajcami a tým i ich realizáciu.

Prečo si vybrať práve nás?
 • Výsledky z našich Mystery shoppingov sú adresné (hodnotíme konkrétnych predajcov) a tým vám zároveň poskytujeme podporný nástroj na ich kariérne hodnotenie a odmeňovanie, smerovanie ďalšieho rozvoja, nastavenie konkrétnych opatrení,...
 • Máme skúsenosti s realizáciou Mystery shoppingu, callingu, ...aj u nadnárodných spoločností!
 • Máme skúsenosti s projektmi zameranými na udržanie si zákazníka!
 • Nami realizovaný Mystery shopping nie je nákupom názorov, ale spracovaním výsledkov na základe konkrétnych preverení a pozorovaní!
 • Našim Mystery shopperom poskytujeme školenia a monitorujeme ich výkon za účelom zabezpečenia kvality produkovaných výsledkov
 • Disponujeme databázou Mystery shopperov na základe odborných skúseností, rôznych vekových kategórií a zamerania, čím je zabezpečené hodnotenie čo najkomplexnejšieho prístupu predajcov k zákazníkovi
 • Skvalitnenie služieb a spokojnosť zákazníka je naším poslaním!
 • Medzi naše hlavné produkty patrí aj realizácia interných auditov zameraných na zákaznícku orientáciu, vieme čo musia štandardy pre zákaznícku orientáciu spĺňať ! Zrealizujeme pre Vás komplexnú previerku audit procesov, analýzu usmernení, vrátane realizácie Mystery shoppingu, s identifikáciou rizík a slabých miest, s nastavením opatrení.
Náš produktový katalóg v oblasti Mystery shoppingu:
 • Mystery shopping & Mystery use of services
  • telekomunikačných služieb a produktov
  • poisťovacích služieb a produktov
  • fiktívny nákup tovaru rôzneho druhu a s ním ponúknutých služieb
  • služieb leteckých spoločností
  • služieb dodávateľských spoločností
  • bankových služieb a produktov
  • rekreačných služieb
  • služieb reklamných agentúr
  • služieb poskytovaných v štátnej sfére (Živnostenské úrady, obecné úrady, polícia, ...)
  • služieb poskytovaných súkromnými zdravotnými zariadeniami
  • parkovacích služieb
  • služby reštauračných zariadení
  • služby hotelov
  • služby a produkty poskytované Key account manažérmi a Account manažérmi
  • služby súvisiace s promo akciami
  • kultúrnych podujatí
  • služby pošty, železníc, autobusových spoločností
  • služby e-shop, ....
 • Direct shopping – Podľa dohody so zadávateľom je možný i nákup daných produktov a služieb za účelom preverenia úrovne odbornosti a zákazníckej orientácie následných služieb spojených s poskytovaním produktov a služieb po ich zakúpení, ako je napr. vybavenie reklamácií a sťažností, záručný a pozáručný servis, plnenie zmluvných podmienok, a pod.
 • Mystery calling
  • Preverenie služieb poskytovaných Call Centrami v oblasti telekomunikácií, bánk, poisťovní, služieb štátnej sféry (živnostenské úrady, obecné úrady, polícia, ombudsman, úrady práce, ...), železníc, autobusových spoločností, ...
  • Preverenie služieb spojených s predajom rôzneho tovaru
  • Služieb poskytovaných na základe telefonického kontaktu, telefonickej objednávky, ....
 • Interný audit – Naša spoločnosť vám v danej oblasti vie poskytnúť i realizáciu auditov s nasledovným zameraním:
  • Customer relationship management – Manažment vzťahov so zákazníkom
  • Process of Product development – Proces vývoja produktu
  • Claims & Complaints – Reklamácie a sťažnosti
  • Call centres management – Manažment Call centier
  • Management of Direct Sales - Manažment priameho predaja
  • Management of Indirect Sales - Manažment nepriameho predaja
  • Discount management – Manažment zliav, ......a pod.

Pre podrobnejšie informácie odporúčame prejsť na časť „Interný audit“, alebo „Produktový katalóg“ a kontaktovať spoločnosť:
Tel:   0904 445 750
         0911 445 750
E-mail: office@markaud.sk

Späť na začiatok

Kariéra

Naša spoločnosť priebežne hľadá externých spolupracovníkov - „Mystery shopperov“ v rámci celého Slovenska. Záujemca o prácu Mystery shoppera musí mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, skúsenosti s realizáciou projektov, prieskumov – výhoda, ak boli marketingového zamerania.

Činnosť Mystery shoppera:

Fiktívne nákupy musia byť realizované v súlade s etickým kódexom spoločnosti MarkAud, s.r.o., s Manuálom a pravidlami pre Mystery shopperov a zmluvy uzatvorenej medzi Mystery shopperom a spoločnosťou MarkAud, s.r.o.

Mystery shopper musí úspešne realizovať špeciálne odborné školenie a testy zamerané na realizáciu Mystery shoppingu. Musí byť schopný samostatne, kvalitne a zodpovedne zhodnotiť priebeh Mystery shoppingu na základe jeho konkrétneho zadania.

Mystery shopperov vyberáme pre jednotlivé projekty podľa odborného zamerania, t.j. Mystery shopper by mal byť odborníkom v požadovanej oblasti pre daný projekt konkrétneho Mystery shoppingu (napr. telekomunikačné produkty, ...).

Dodržiavanie manuálu, princípov a kvality realizácie jednotlivými Mystery shoppermi je zabezpečené ich kontrolou.

Aký musí byť dobrý Mystery shopper?:

 • 1. Spoľahlivý a dôkladný – musí zrealizovať Mystery shopping podľa zadania od definovania predmetu a scenára nákupu, reálneho zhodnotenia jednotlivých špecifikácií, až po dodržanie dojednaného termínu realizácie Mystery shoppingu. Nesmie dať poznať, že sa jedná o fiktívny nákup. Musí podrobne a promptne spracovať výsledky.
 • 2. Všímavý pozorovateľ – musí si vedieť zapamätať viacero vecí: meno predajcu, dizajn predajne, odpovede predajcu z hľadiska odbornosti, asertivity,...
 • 3. Objektívny – Mystery shopping nie je nákup názoru, ale konkrétnych faktov na základe pozorovaní a zistení.
 • 4. Čestný – Zadávateľ Mystery shoppingu je závislý od poskytnutých výsledkov z Mystery shoppingu.
 • 5. Organizovaný – Mystery shopper môže byť požiadaný o realizáciu viacerých nákupov súčasne.

Registracný formulár MS xls
Test mystery shopper xls

Späť na začiatok