MarkAud_logo

MarkAud_logo

Hlavná stránka Zameranie Vízia spoločnosti

Produktový katalóg:
Outsourcing & Co sourcing
Poradenské a Konzultačné služby
Nominee služby
Mystery shopping
E-dokumenty
Fialová čiara
Všeobecné obchodné podmienky
Cenník
Akcie
Objednať
Kontakty
Podmienky používania
Kariéra

čierna šípka  Cenník

Cena za produkt je kalkulovaná osobitne u každého zákazníka, zohľadňujúc organizačnú štruktúru spoločnosti, rozsah poskytnutej služby a predpokladaný čas pre samotnú realizáciu služby ako i spracovanie výsledkov. Cena je zmluvne stanovená na základe dohody oboch strán v „ Zmluve o vykonaní služby“, ktorá sa uzavrie pred realizáciou samotnej služby podľa všeobecných obchodných podmienok spoločnosti MarkAud,s.r.o.
Za účelom vypracovania predbežnej orientačnej ceny zadávateľ vyplní „Dotazník pre stanovenie predpokladaných nákladov na realizáciu príslušného produktu“ umiestnený na našej webstránke, v časti „Objednať“ a zašle na e-mailovú adresu: office@markaud.sk.

Cena ostatných produktov je informatívna (okrem tých pri ktorých je uvedené, že sa jedná o pevnú cenu), nakoľko je tiež závislá od veľkosti spoločnosti a tým i rozsahu jednotlivých produktov (t.j. zmluvne stanovené ceny môžu byť oproti orientačne uvedeným cenám vyššie, alebo nižšie v závislosti od rozsahu organizačnej štruktúry, veľkosti agendy, počtu procesov, schválených smerníc, ...,.. a pod.).

Ak by zadávateľ chcel realizovať v priebehu roka určitý objem produktov spoločnosťou MarkAud,s.r.o., má možnosť uzavrieť so spoločnosťou MarkAud,s.r.o. rámcovú zmluvu, ktorá ho bude oprávňovať k zľavám z ceny (ďalej len „zľava") vyplývajúcich z tejto zmluvy (spresnenie podmienok vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti MarkAud,s.r.o.).

Orientačné ceny sú uvedené v produktovom katalógu vedľa špecifikácie jednotlivých produktov a zahŕňajú DPH v súlade splatnou sadzbou.

Platnosť Cenníka od 01.09.2010.