MarkAud_logo

MarkAud_logo

Hlavná stránka Zameranie Vízia spoločnosti

Produktový katalóg:
Outsourcing & Co sourcing
Poradenské a Konzultačné služby
Nominee služby
Mystery shopping
E-dokumenty
Fialová čiara
Všeobecné obchodné podmienky
Cenník
Akcie
Objednať
Kontakty
Podmienky používania
Kariéra

čierna šípka  Akcie

Spoločnosť MarkAud,s.r.o. poskytuje pri realizácii svojich produktov i zľavy, resp. akcie. Jedná sa hlavne o množstevné akcie, alebo sezónne, kampaňové akcie.
Množstevná zľava sa poskytuje napr. pri uzatvorení zmluvy súčasne na 3 a viac auditov (t.j. podpísanie kontraktu na základe objednávky na 3 audity v rozdielnych oblastiach podnikania danej spoločnosti) v rozsahu 5 – 10% z cenovo najvyššej zmluvy v čase podpisovania týchto zmlúv.
V prípade objednania viacerých produktov môže spoločnosť MarkAud,s.r.o. poskytnúť zľavu na ďalší produkt z produktového radu spoločnosti.

 

Aktuálna akcia:
„Ozdravný zákaznícky balíček“
Mystery shopping v rámci balíčka zadarmo!

 

Ponúkame pre zákazníkov v akcii nový produkt „Ozdravný zákaznícky balíček“.
Produkt obsahuje súbor služieb, ktoré sú zamerané na zhodnotenie zákazníckej orientácie danej spoločnosti, za účelom identifikácie slabých miest a stanovenia opatrení pre udržanie zákazníkov, ako i získania nových zákazníkov. V rámci balíčka vykonáme "Mystery shopping" zadarmo na vybranej vzorke predajní.

Obsah balíčka:

  • Mystery shopping
  • Audit zákazníckych procesov,
  • Analýza KPI (Kľúčových indikátorov výkonnosti)
  • Analýza reklamácií a sťažností
  • Analýza interných smerníc
  • Aplikácia zákazníckych štandardov.

 


 

Aktuálna akcia:
„Uchádzač šitý na mieru“
Na výberových konaniach sa častokrát prichádza o odborníkov

 

Realizujeme odborne koncipované Výberové konania priamo v priestoroch zadávateľa. Ušetríme Váš čas a zdroje, neprídete o vhodných kandidátov pri separácii uchádzačov personálnou agentúrou. Pohovory sú odborne zamerané a špecifikované na konkrétne pracovné miesto a pre konkrétnu spoločnosť. (Pri našich výberových konaniach zvárači - musia absolvovať test zvárania, Obchodný zástupca prezentovať produkt vašej spoločnosti, Marketingový pracovník – vypracovať zadanie letáku pre grafika, rozpočtár musí preukázať schopnosť práce v Cenkros, vedúci kovovýroby schopnosť pracovať v AutoCad, interný audítor- musí osobne prejsť vybranými otázkami z „Medzinárodných štandardov pre interný audit“, ... ). Šetríme Váš čas aj náklady! Teraz 7 % zľava.

Pre porovnanie Vám prinášame výsledky výberových konaní realizovaných personálnymi agentúrami, resp. zamestnancami HR vybraných spoločností.

Výseledky Mystery shoppingu -Na výberových konaniach sa často krát prichádza o odborníkov

Spoločnosť MarkAud, s.r.o. zrealizovala formou Mystery shopping preverenie procesu obsadzovania 150 pracovných ponúk v rámci rôznych agentúr a spoločností. O každú pracovnú pozíciu sa zaujímalo v priemere 9 osôb, ktorí spolupracovali so spoločnosťou MarkAud, s.r.o. (Celkovo 86 uchádzačov). Na základe výsledkov merania a realizovania výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu vyplýva, že na pohovoroch realizovaných agentúrami sa takmer vôbec nepreverujú odborné znalosti jednotlivých uchádzačov, cudzie jazyky sa preverujú len všeobecnej úrovni a preveruje sa len „kuchynská angličtina“.
Podrobnejšie výsledky z prieskumu z vybraných pozícií viď v prílohe pdf.

 


 

Projekt „Nový Štart”
Pomocná ruka pre nezamestnaných, malo podnikateľov a stredných podnikateľov

 

Ciele projektu:

Znížiť stav nezamestnaných na Slovensku, podporiť ich v procese sebarealizácie, podpora rozvoja malých a stredných podnikateľov.

Realizačná fáza projektu: 25.3.2012 - 30.6.2013

Podpora nezamestnaných osôb je zameraná na celý proces ich sebarealizácie – od obdržania výpovede až po nový začiatok/Štart dvoma možnými cestami:

  • ako postupovať v prípade, ak sa chcú znovu zamestnať, alebo
  • ako postupovať, ak sa rozhodnú ísť ďalej cestou vlastného podnikania.

Za týmto účelom spoločnosť MarkAud, s.r.o. vypracovala sprievodcu pre nezamestnaných v publikácii s ná: Od „Z“ po „A“ - od výpovede až po nový ŠTART

Klematis

Publikácia obsahuje množstvo odporúčaní, cenné rady a postupy v prípade realizácie oboch vyššie uvedených ciest v rátane najdôležitejšej legislatívy. Publikáciu si je možné objednať samostatne, alebo s prílohou CD ( CD obsahuje návod na vypracovanie Životopisu pre štandardnú aj skrátenú verziu, návod na vypracovanie Motivačného listu, Zakladateľskej listiny/Spoločenskej zmluvy, Čestných prehlásení potrebných pri zakladaní spoločnosti, Podnikateľského plánu/zámeru, Podnikateľského denníka). Pri zakúpení publikácie majiteľ získava zľavu 10% na vybraný produkt od spoločnosti MarkAud, s.r.o. (Pre uplatnenie zľavy je potrebné zaslať kópiu pokladničného dokladu a Zľavový kupón, ktorý sa nachádza priamo v publikácii.) Cena publikácie bude dotovaná spoločnosťou MarkAud, s.r.o. a jej konečná cena je stanovená na 4,68€, bez poštovného a balného. Cena CD prílohy 3,57€, bez poštovného a balného.

„Sprievodcu“ je možné zahrnúť do programu spoločnosti v rámci starostlivosti o zamestnancov - ako formy podania pomocnej ruky v prípade ich uvoľnenia zo zamestnania z organizačných dôvodov, (V prípade väčšieho počtu výtlačkov ponúkame zvýhodnenú cenu, zľava 10%/ks).

 

U malo podnikateľov sa projekt zameriava:

  • na ich podporu pri zviditeľnení sa na trhu – vypracovaním a realizáciou projektov za zvýhodnené ceny, poskytovanie poradenských služieb, vypracovanie web stránok, podporu v rámci realizácie podnikateľských aktivít a získavaní konkrétnych zákaziek. Za týmto účelom je pripravená aj prevádzka novej web stránky, ktorá bude spustená 25.4.2012, jej adresu, systém fungovania a výhody uverejníme v apríli 2012.

 

Tešíme sa na spoluprácu, spoločnosť MarkAud, s.r.o.

Projekt bol úspešne ukončený v júni 2013, v prípade záujmu Vám radi pomôžeme, poradíme, resp. Vám radi poskytneme bližšie informácie. Možnosť stiahnutia knižnej publikácie - sprievodcu: "Od Z po A" zadarmo.